.

Truy nhập hòm thư:

Địa chỉ Email

Mật khẩu

                            

Trợ giúp

  Hướng dẫn cấu hình gửi nhận mail (Microsoft Office Outlook 2007)

  Hướng dẫn đổi mật khẩu Email

  Hướng dẫn đặt chế độ tự động trả lời cho Email

 

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ với

 Bộ phận Quản lý mạng - P.217B Tầng 2 - Nhà hành chính - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Điện thoại : 04.62617556  - Email : webmaster@hua.edu.vn